Fitxa de membres - Nativitat Sanchez Garcia

Nativitat Sanchez Garcia
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés Esparreguera

Nativitat Sanchez Garcia

  Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés Esparreguera

Sessions en les quals ha intervingut

Sessió 12/2023 Extraordinària de Ple Municipal del 26 de juliol de 2023
Ple Municipal - Extraordinària
26/07/2023 18:30h

2 Intervencions

4.- PRESIDÈNCIA. Bonificació ICIO per obres al teatre La Passió.

Sessió 13/2023 Ordinària de Ple Municipal del 27 de setembre de 2023
Ple Municipal - Ordinària
27/09/2023 18:30h
Sessió 14/2023 Ordinària de Ple Municipal del 25 d'octubre de 2023
Ple Municipal - Ordinària
25/10/2023 18:30h

1 Intervenció

6.- PRECS I PREGUNTES.

Sessió 15/2023 Ordinària de Ple Municipal del 29 de novembre de 2023
Ple Municipal - Ordinària
29/11/2023 18:30h

3 Intervencions

2.6.- URBANISME I VIA PÚBLICA. Aprovació inicial Projecte de Reforma del Camp d’Esports Municipal.

8.PRECS I PREGUNTES

Sessió 02/2024 Ordinària de Ple Municipal del 28 de febrer de 2024
Ple Municipal - Ordinària
28/02/2024 18:30h

1 Intervenció

8.- PRECS I PREGUNTES

Sessió 03/2024 Ordinària de Ple Municipal del 27 de març de 2024
Ple Municipal - Ordinària
27/03/2024 18:30h

2 Intervencions

2.7.- URBANISME I VIA PÚBLICA. Aprovació inicial de l’establiment del servei de neteja viària i del seu reglament regulador.

Sessió 05/2024 Ordinària de Ple Municipal del 24 d'abril de 2024
Ple Municipal - Ordinària
24/04/2024 18:30h

6 Intervencions

2.6.- ESPORTS. Aprovació del Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals (MIEM).

2.8.- ÀREA TERRITORI I SOSTENIBILITAT. Aprovació modificació de crèdit núm. 14/2024.

8.- PRECS I PREGUNTES