Fitxa de membres - Jordi Morales García

Jordi Morales García
Junts per Esparreguera

Jordi Morales García

  Junts per Esparreguera

Sessions en les quals ha intervingut

Sessió 13/2023 Ordinària de Ple Municipal del 27 de setembre de 2023
Ple Municipal - Ordinària
27/09/2023 18:30h

1 Intervenció

PRECS I PREGUNTES

Sessió 14/2023 Ordinària de Ple Municipal del 25 d'octubre de 2023
Ple Municipal - Ordinària
25/10/2023 18:30h

1 Intervenció

4.2.- Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, davant la guerra a Gaza.

Sessió 15/2023 Ordinària de Ple Municipal del 29 de novembre de 2023
Ple Municipal - Ordinària
29/11/2023 18:30h

4 Intervencions

2.4.- EDUCACIÓ. Adhesió Aliança Educació 360.

2.6.- URBANISME I VIA PÚBLICA. Aprovació inicial Projecte de Reforma del Camp d’Esports Municipal.

6.1.- Declaració institucional amb motiu del dia internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones.

8.PRECS I PREGUNTES

Sessió 16/2023 Ordinària de Ple Municipal del 20 de desembre de 2023
Ple Municipal - Ordinària
20/12/2023 18:30h

3 Intervencions

2.2.- ÀREA DE DRETS SOCIALS I CIUTADANIA. Aprovació Pla Estratègic de Subvencions 2024-2027.

6.1.- Declaració institucional amb motiu del dia internacional de les persones amb discapacitat.

Sessió 02/2024 Ordinària de Ple Municipal del 28 de febrer de 2024
Ple Municipal - Ordinària
28/02/2024 18:30h

3 Intervencions

3.1.- DRETS SOCIALS I CIUTADANIA. Aprovació Bases Reguladores Subvencions Concurrència Competitiva Àrea de Drets Socials i Ciutadania període 2024-2027.

6.1.- Moció que presenta el grup municipal VOX en relació amb els assassinats dels Guàrdies Civils en acta de servei contra el narcotràfic.

Sessió 05/2024 Ordinària de Ple Municipal del 24 d'abril de 2024
Ple Municipal - Ordinària
24/04/2024 18:30h

5 Intervencions

2.5.- ÀREA DRETS SOCIALS I CIUTADANIA. Aprovació modificació de crèdit núm. 15/2024.

2.6.- ESPORTS. Aprovació del Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals (MIEM).

2.10.- AIGUA I ENERGIA. Aprovació revisió tarifes servei públic abastament d'aigua.

6.1.- Moció que presenten els grups municipals PSC-CP i ERC-AM, en suport a morir dignament.