Fitxa de membres - Mònica Martínez Rillo

Mònica Martínez Rillo
CUP Esparreguera

Mònica Martínez Rillo

  CUP Esparreguera

Sessions en les quals ha intervingut

Sessió 13/2023 Ordinària de Ple Municipal del 27 de setembre de 2023
Ple Municipal - Ordinària
27/09/2023 18:30h

1 Intervenció

9.- EQUIPAMENTS ESPORTIUS. Modificació de crèdit número 26/2023 Esports.

Sessió 14/2023 Ordinària de Ple Municipal del 25 d'octubre de 2023
Ple Municipal - Ordinària
25/10/2023 18:30h

3 Intervencions

2.1.- SERVEIS ECONÒMICS. Aprovació provisional modificació Ordenances Fiscals i Preus Públics any 2024.

6.- PRECS I PREGUNTES.

Sessió 15/2023 Ordinària de Ple Municipal del 29 de novembre de 2023
Ple Municipal - Ordinària
29/11/2023 18:30h

3 Intervencions

2.3.- ORGANITZACIÓ I PERSONES. Aprovació del catàleg de llocs de treball per increment retributiu 2023 i increment retributiu règim de dedicacions exclusives i parcials.

6.1.- Declaració institucional amb motiu del dia internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones.

8.PRECS I PREGUNTES

Sessió 16/2023 Ordinària de Ple Municipal del 20 de desembre de 2023
Ple Municipal - Ordinària
20/12/2023 18:30h

2 Intervencions

2.2.- ÀREA DE DRETS SOCIALS I CIUTADANIA. Aprovació Pla Estratègic de Subvencions 2024-2027.

6.1.- Declaració institucional amb motiu del dia internacional de les persones amb discapacitat.

Sessió 02/2024 Ordinària de Ple Municipal del 28 de febrer de 2024
Ple Municipal - Ordinària
28/02/2024 18:30h

1 Intervenció

3.1.- DRETS SOCIALS I CIUTADANIA. Aprovació Bases Reguladores Subvencions Concurrència Competitiva Àrea de Drets Socials i Ciutadania període 2024-2027.

Sessió 03/2024 Ordinària de Ple Municipal del 27 de març de 2024
Ple Municipal - Ordinària
27/03/2024 18:30h

3 Intervencions

8.1.- Prec que presenten els grups municipals CUP, EECP-C, JpE i PP en defensa de l’emissora de Ràdio d’Esparreguera.

Sessió 05/2024 Ordinària de Ple Municipal del 24 d'abril de 2024
Ple Municipal - Ordinària
24/04/2024 18:30h

3 Intervencions

1.1.- PRESIDÈNCIA. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 27 de març de 2024.

2.6.- ESPORTS. Aprovació del Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals (MIEM).

6.1.- Moció que presenten els grups municipals PSC-CP i ERC-AM, en suport a morir dignament.