Fitxa de membres - Joan Núñez Galofré

Joan Núñez Galofré
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés Esparreguera

Joan Núñez Galofré

  Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés Esparreguera

Sessions en les quals ha intervingut

Sessió 14/2023 Ordinària de Ple Municipal del 25 d'octubre de 2023
Ple Municipal - Ordinària
25/10/2023 18:30h
Sessió 01/2024 Ordinària de Ple Municipal del 31 de gener de 2024
Ple Municipal - Ordinària
31/01/2024 18:30h

2 Intervencions

8.- PRECS I PREGUNTES

Sessió 05/2024 Ordinària de Ple Municipal del 24 d'abril de 2024
Ple Municipal - Ordinària
24/04/2024 18:30h

1 Intervenció

2.8.- ÀREA TERRITORI I SOSTENIBILITAT. Aprovació modificació de crèdit núm. 14/2024.