Fitxa de membres - Sandra Chaparro Ramírez

Sandra Chaparro Ramírez
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés Esparreguera

Sandra Chaparro Ramírez

  Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés Esparreguera

Sessions en les quals ha intervingut

Sessió 13/2023 Ordinària de Ple Municipal del 27 de setembre de 2023
Ple Municipal - Ordinària
27/09/2023 18:30h

3 Intervencions

8.- SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS. Ratificació decret ampliació places concertades i modificació sol·licitud pròrroga anualitat 2024 Residència Municipal Can Comelles.

PRECS I PREGUNTES

Sessió 15/2023 Ordinària de Ple Municipal del 29 de novembre de 2023
Ple Municipal - Ordinària
29/11/2023 18:30h

2 Intervencions

2.5.- SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS. Addenda de Modificació del Conveni amb la Generalitat per l'ampliació de 5 places concertades del servei de Residència Assistida.

8.PRECS I PREGUNTES

Sessió 16/2023 Ordinària de Ple Municipal del 20 de desembre de 2023
Ple Municipal - Ordinària
20/12/2023 18:30h

5 Intervencions

2.3.- SERVEIS SOCIALS. Tàcita reconducció contracte de lloguer del Patronat Parroquial, gener a desembre 2024.

3.1.- SERVEIS SOCIALS. Aprovació conveni col·laboració amb el Departament de Drets Socials per la prestació de serveis de centre de dia de teràpia ocupacional i serveis ocupacional d’inserció per a persones amb discapacitat.

4.1.- SERVEIS SOCIALS. Aprovació pròrroga conveni amb el Departament de Drets Social per a la prestació del servei de residència assistida i centre de dia per a gent gran dependent.-

Sessió 03/2024 Ordinària de Ple Municipal del 27 de març de 2024
Ple Municipal - Ordinària
27/03/2024 18:30h

2 Intervencions

2.4.- SERVEIS SOCIALS. Sol·licitud pròrroga conveni interadministratiu amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per a la prestació de servei de la Residència Municipal Can Comelles, anualitat 2025.

2.6.- SERVEIS SOCIALS. Sol·licitud pròrroga conveni col·laboració interadministratiu amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per a la prestació del servei de centre ocupacional i servei ocupacional del Taller Ocupacional Can Comelles, anualitat 2025.

Sessió 05/2024 Ordinària de Ple Municipal del 24 d'abril de 2024
Ple Municipal - Ordinària
24/04/2024 18:30h

2 Intervencions

6.1.- Moció que presenten els grups municipals PSC-CP i ERC-AM, en suport a morir dignament.