Fitxa de membres - Andrés Labella Iglesias

Andrés Labella Iglesias
Esparreguera 2031/Junts

Andrés Labella Iglesias

  Esparreguera 2031/Junts

Sessions en les quals ha intervingut

Sessió 09/2023 Extraordinària de Ple Municipal del 17 de juny de 2023
Ple Municipal - Extraordinària
17/06/2023 12:00h

2 Intervencions

2.- Elecció de l’alcalde de l’Ajuntament d’Esparreguera.

Sessió 11/2023 Extraordinària de Ple Municipal del 19 de juliol de 2023
Ple Municipal - Extraordinària
19/07/2023 18:30h

3 Intervencions

2.- PRESIDÈNCIA. Establiment periodicitat sessions plenàries i Junta de Govern Local.

3.- PRESIDÈNCIA. Creació comissions informatives, mandat 2023-2027.

6.- PRESIDÈNCIA. Assignacions grups municipals, mandat 2023-2027.

Sessió 12/2023 Extraordinària de Ple Municipal del 26 de juliol de 2023
Ple Municipal - Extraordinària
26/07/2023 18:30h

2 Intervencions

1.- PRESIDÈNCIA. Aprovació modificació Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023 Línia teatres.

4.- PRESIDÈNCIA. Bonificació ICIO per obres al teatre La Passió.

Sessió 13/2023 Ordinària de Ple Municipal del 27 de setembre de 2023
Ple Municipal - Ordinària
27/09/2023 18:30h

2 Intervencions

10.- Moció que presenta el grup municipal PP contra la tramitació d’una llei d’amnistia.

PRECS I PREGUNTES

Sessió 14/2023 Ordinària de Ple Municipal del 25 d'octubre de 2023
Ple Municipal - Ordinària
25/10/2023 18:30h

4 Intervencions

4.1.- Moció que presenten els grups municipals PSC-CP, ERC-AM, CUP- AMUNT I E2031 sobre les deficiències i incidències en el servei interurbà i urbà a Esparreguera.

4.2.- Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, davant la guerra a Gaza.

4.4.- Moció que presenta el grup municipal PP en relació a la millora d’infraestructures.

6.- PRECS I PREGUNTES.

Sessió 15/2023 Ordinària de Ple Municipal del 29 de novembre de 2023
Ple Municipal - Ordinària
29/11/2023 18:30h

3 Intervencions

2.6.- URBANISME I VIA PÚBLICA. Aprovació inicial Projecte de Reforma del Camp d’Esports Municipal.

6.1.- Declaració institucional amb motiu del dia internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones.

6.2.- Declaració institucional sobre el finançament dels ens locals.

Sessió 16/2023 Ordinària de Ple Municipal del 20 de desembre de 2023
Ple Municipal - Ordinària
20/12/2023 18:30h

2 Intervencions

2.4.- SALUT PÚBLICA. Aprovació de l’Ordenança Fiscal 21 reguladora de la taxa pels serveis de cementeri municipal.

6.1.- Declaració institucional amb motiu del dia internacional de les persones amb discapacitat.

Sessió 01/2024 Ordinària de Ple Municipal del 31 de gener de 2024
Ple Municipal - Ordinària
31/01/2024 18:30h

4 Intervencions

1.1.- PRESIDÈNCIA. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 13 de desembre de 2023.

4.1.- AIGUA I ENERGIA. Aprovació inicial de l’avantprojecte de l’Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera.-

8.- PRECS I PREGUNTES

Sessió 03/2024 Ordinària de Ple Municipal del 27 de març de 2024
Ple Municipal - Ordinària
27/03/2024 18:30h

4 Intervencions

2.6.- SALUT PÚBLICA. Aprovació inicial de l’establiment del servei del cementiri municipal i del seu reglament regulador.

2.7.- URBANISME I VIA PÚBLICA. Aprovació inicial de l’establiment del servei de neteja viària i del seu reglament regulador.

8.1.- Prec que presenten els grups municipals CUP, EECP-C, JpE i PP en defensa de l’emissora de Ràdio d’Esparreguera.

Sessió 05/2024 Ordinària de Ple Municipal del 24 d'abril de 2024
Ple Municipal - Ordinària
24/04/2024 18:30h

7 Intervencions

2.8.- ÀREA TERRITORI I SOSTENIBILITAT. Aprovació modificació de crèdit núm. 14/2024.

2.9.- SALUT PÚBLICA. Pròrroga extraordinària contracte concessió administrativa demanial i gestió integral del servei públic del cementiri municipal.

2.10.- AIGUA I ENERGIA. Aprovació revisió tarifes servei públic abastament d'aigua.

4.- QÜESTIONS SOBREVINGUDES. Pròrroga forçosa contracte servei d'estacionament de vehicles, amb limitació i control horari (zona blava)

6.1.- Moció que presenten els grups municipals PSC-CP i ERC-AM, en suport a morir dignament.

8.- PRECS I PREGUNTES