Fitxa de membres - Adolfo Sancha Gómez

Adolfo Sancha Gómez
Grup Municipal Popular

Adolfo Sancha Gómez

  Grup Municipal Popular

Sessions en les quals ha intervingut

Sessió 11/2023 Extraordinària de Ple Municipal del 19 de juliol de 2023
Ple Municipal - Extraordinària
19/07/2023 18:30h

2 Intervencions

4.- PRESIDÈNCIA. Delegació competències del Ple en la Junta de Govern Local.

6.- PRESIDÈNCIA. Assignacions grups municipals, mandat 2023-2027.

Sessió 13/2023 Ordinària de Ple Municipal del 27 de setembre de 2023
Ple Municipal - Ordinària
27/09/2023 18:30h

3 Intervencions

10.- Moció que presenta el grup municipal PP contra la tramitació d’una llei d’amnistia.

PRECS I PREGUNTES

Sessió 14/2023 Ordinària de Ple Municipal del 25 d'octubre de 2023
Ple Municipal - Ordinària
25/10/2023 18:30h

9 Intervencions

2.1.- SERVEIS ECONÒMICS. Aprovació provisional modificació Ordenances Fiscals i Preus Públics any 2024.

4.1.- Moció que presenten els grups municipals PSC-CP, ERC-AM, CUP- AMUNT I E2031 sobre les deficiències i incidències en el servei interurbà i urbà a Esparreguera.

4.2.- Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, davant la guerra a Gaza.

4.4.- Moció que presenta el grup municipal PP en relació a la millora d’infraestructures.

6.- PRECS I PREGUNTES.

Sessió 15/2023 Ordinària de Ple Municipal del 29 de novembre de 2023
Ple Municipal - Ordinària
29/11/2023 18:30h

5 Intervencions

2.3.- ORGANITZACIÓ I PERSONES. Aprovació del catàleg de llocs de treball per increment retributiu 2023 i increment retributiu règim de dedicacions exclusives i parcials.

2.6.- URBANISME I VIA PÚBLICA. Aprovació inicial Projecte de Reforma del Camp d’Esports Municipal.

6.1.- Declaració institucional amb motiu del dia internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones.

6.2.- Declaració institucional sobre el finançament dels ens locals.

Sessió 16/2023 Ordinària de Ple Municipal del 20 de desembre de 2023
Ple Municipal - Ordinària
20/12/2023 18:30h

4 Intervencions

2.1.- SERVEIS ECONÒMICS. Aprovació del pressupost exercici 2024, plantilla personal i refosa del catàleg llocs de treball.

2.2.- ÀREA DE DRETS SOCIALS I CIUTADANIA. Aprovació Pla Estratègic de Subvencions 2024-2027.

6.1.- Declaració institucional amb motiu del dia internacional de les persones amb discapacitat.

6.2.- Moció que presenten els grups municipals PSC-CP ERC-AM, EECP-C, JpE i PP per reclamar la suspensió de les regles fiscals per a l’any 2024.

Sessió 01/2024 Ordinària de Ple Municipal del 31 de gener de 2024
Ple Municipal - Ordinària
31/01/2024 18:30h

1 Intervenció

4.1.- AIGUA I ENERGIA. Aprovació inicial de l’avantprojecte de l’Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera.-

Sessió 02/2024 Ordinària de Ple Municipal del 28 de febrer de 2024
Ple Municipal - Ordinària
28/02/2024 18:30h

1 Intervenció

6.1.- Moció que presenta el grup municipal VOX en relació amb els assassinats dels Guàrdies Civils en acta de servei contra el narcotràfic.

Sessió 03/2024 Ordinària de Ple Municipal del 27 de març de 2024
Ple Municipal - Ordinària
27/03/2024 18:30h

4 Intervencions

Sessió 03/2024 Ordinària de Ple Municipal del 27 de març de 2024

8.1.- Prec que presenten els grups municipals CUP, EECP-C, JpE i PP en defensa de l’emissora de Ràdio d’Esparreguera.

Sessió 05/2024 Ordinària de Ple Municipal del 24 d'abril de 2024
Ple Municipal - Ordinària
24/04/2024 18:30h

6 Intervencions

2.3.- PRESIDÈNCIA. Proposta requeriment de documentació al grup municipal Partit Popular sobre la justificació de l'aportació corresponent a l'any 2023 i modificació normativa reguladora, mandat 2023-2027.

2.5.- ÀREA DRETS SOCIALS I CIUTADANIA. Aprovació modificació de crèdit núm. 15/2024.

2.8.- ÀREA TERRITORI I SOSTENIBILITAT. Aprovació modificació de crèdit núm. 14/2024.

2.10.- AIGUA I ENERGIA. Aprovació revisió tarifes servei públic abastament d'aigua.

8.- PRECS I PREGUNTES