Fitxa de membres - Desirée Gómez Coll

Desirée Gómez Coll
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés Esparreguera

Desirée Gómez Coll

  Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés Esparreguera

Sessions en les quals ha intervingut

Sessió 01/2023 Ordinària de Ple Municipal del 18 de gener de 2023
Ple Municipal - Ordinària
18/01/2023 18:30h

3 Intervencions

1.- Presa de possessió regidora municipal Partit dels Socialistes de Catalunya Desirée Gómez Coll.

Sessió 13/2023 Ordinària de Ple Municipal del 27 de setembre de 2023
Ple Municipal - Ordinària
27/09/2023 18:30h

4 Intervencions

9.- EQUIPAMENTS ESPORTIUS. Modificació de crèdit número 26/2023 Esports.

PRECS I PREGUNTES

Sessió 14/2023 Ordinària de Ple Municipal del 25 d'octubre de 2023
Ple Municipal - Ordinària
25/10/2023 18:30h

1 Intervenció

2.3.- DRETS SOCIALS I CIUTADANIA. (ESPORTS I EDUCACIÓ). Ratificació decret establiment termini justificació subvencions.

Sessió 15/2023 Ordinària de Ple Municipal del 29 de novembre de 2023
Ple Municipal - Ordinària
29/11/2023 18:30h

3 Intervencions

2.4.- EDUCACIÓ. Adhesió Aliança Educació 360.

2.6.- URBANISME I VIA PÚBLICA. Aprovació inicial Projecte de Reforma del Camp d’Esports Municipal.

Sessió 16/2023 Ordinària de Ple Municipal del 20 de desembre de 2023
Ple Municipal - Ordinària
20/12/2023 18:30h

1 Intervenció

6.2.- Moció que presenten els grups municipals PSC-CP ERC-AM, EECP-C, JpE i PP per reclamar la suspensió de les regles fiscals per a l’any 2024.

Sessió 01/2024 Ordinària de Ple Municipal del 31 de gener de 2024
Ple Municipal - Ordinària
31/01/2024 18:30h

1 Intervenció

8.- PRECS I PREGUNTES

Sessió 02/2024 Ordinària de Ple Municipal del 28 de febrer de 2024
Ple Municipal - Ordinària
28/02/2024 18:30h

1 Intervenció

8.- PRECS I PREGUNTES

Sessió 05/2024 Ordinària de Ple Municipal del 24 d'abril de 2024
Ple Municipal - Ordinària
24/04/2024 18:30h

2 Intervencions

2.6.- ESPORTS. Aprovació del Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals (MIEM).