Fitxa de membres - Miguel Angel Guiral Faure

Miguel Angel Guiral Faure
CUP Esparreguera

Miguel Angel Guiral Faure

  CUP Esparreguera

Sessions en les quals ha intervingut

Sessió 12/2021 Ordinària de Ple Municipal del 22 de desembre de 2021
Ple Municipal - Ordinària
22/12/2021 18:30h

2 Intervencions

5.- URBANISME I PAISATGE URBÀ. Sol·licitud al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la Declaració d’Esparreguera com a Àrea amb Mercat d’habitatgeTens.

Sessió 2/2022 Ordinària de Ple Municipal del 16 de febrer de 2022
Ple Municipal - Ordinària
16/02/2022 18:30h

1 Intervenció

4.- PROMOCIÓ ECONÒMICA. Aprovació esborrany Conveni de col·laboració Fem Xarxa FemEmpresa.

Sessió 4/2022 Ordinària de Ple Municipal del 20 d'abril de 2022
Ple Municipal - Ordinària
20/04/2022 18:30h

1 Intervenció

7.- SERVEIS ECONÒMICS. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 24 relativa a la taxa prestació ensenyaments especials en establiments municipals.

Sessió 5/2022 Ordinària de Ple Municipal del 18 de maig de 2022
Ple Municipal - Ordinària
18/05/2022 18:30h

2 Intervencions

4.- URBANISME I PAISATGE URBÀ. Aprovació definitiva de la Declaració de Bé Cultural d’Interès Local per la protecció de béns patrimonials de la Colònia Sedó.

PRECS I PREGUNTES

Sessió 6/2022 Ordinària de Ple Municipal del 22 de juny de 2022
Ple Municipal - Ordinària
22/06/2022 18:30h

2 Intervencions

4.- DRETS SOCIALS I CIUTADANIA. Modificació del Pla Estratègic de Subvencions exercicis 2020-2023.

6.- Moció que presenten els grups municipals PSC-CP, EEC-ECG, JUNTS i el Regidor no adscrit, relativa a la defensa dels jutjats de pau.

Sessió 09/2022 Ordinària de Ple Municipal del 21 de setembre de 2022
Ple Municipal - Ordinària
21/09/2022 18:30h

2 Intervencions

4.- SERVEIS ECONÒMICS. Aprovació inicial modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles i aprovació inicial del Reglament regulador del Registre municipal d'immobles desocupats amb caràcter permanent.

PRECS I PREGUNTES

Sessió 10/2022 Ordinària de Ple Municipal del 13 d'octubre de 2022
Ple Municipal - Ordinària
13/10/2022 18:30h

2 Intervencions

QÜESTIONS SOBREVINGUDES. Aprovació inicial modificació de crèdit número 44/2022 Camp de Fútbol

5.- Moció que presenten els grups municipals PSC-CP, EEC-ECG, JUNTS i regidor no adscrit per exigir el manteniment dels servies directes de la línia de FGC Manresa-Barcelona sense cap transbordament.

Sessió 11/2022 Ordinària de Ple Municipal del 16 de novembre de 2022
Ple Municipal - Ordinària
16/11/2022 18:30h

1 Intervenció

4.- ÀREA DE DRETS SOCIALS I CIUTADANIA. Aprovació modificació Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023 adequació pressupost 2023.

Sessió 12/2022 Ordinària de Ple Municipal del 21 de desembre de 2022
Ple Municipal - Ordinària
21/12/2022 18:30h

2 Intervencions

5.- Espai natural. Adhesió al Pacte d'Alcaldies pel Clima i l'Energia.

8.- Moció que presenten els grups municipals d’ERC-AM, EEC-ECG, CUP I E2031, relativa a la iniciativa legislativa popular (ILP) del moviment “Regularització extraordinària de persones migrats a l’estat espanyol 16122022.

Sessió 02/2023 Ordinària de Ple Municipal del 15 de febrer de 2023
Ple Municipal - Ordinària
15/02/2023 18:30h

2 Intervencions

8.- AIGUA, ENERGIA I RESIDUS. Aprovació establiment del servei públic i Reglament regulador del servei de gestió de residus municipals.

PRECS I PREGUNTES