Fitxa de membres - Glòria González Martínez

Glòria González Martínez
Esparreguera En Comú Podem - Confluència

Glòria González Martínez

  Esparreguera En Comú Podem - Confluència

Sessions en les quals ha intervingut

Sessió 01/2020 Ordinària de Ple Municipal del 22 de gener de 2020
Ple Municipal - Ordinària
22/01/2020 18:30h

1 Intervenció

5. PRECS I PREGUNTES

Sessió 2/2020 Ordinària de Ple Municipal del 19 de febrer de 2020
Ple Municipal - Ordinària
19/02/2020 18:30h

2 Intervencions

10.- Moció presentada per PSC-CP i EEC-ECG relativa a la LGTBI-fòbia.

11.- Moció presentada per la CUP-Esparreguera relativa al suport a la jornada de lluita del 08/03/2020.

Sessió 06/2020 Ordinària de Ple Municipal del 17 de juny de 2020
Ple Municipal - Ordinària
17/06/2020 18:30h

3 Intervencions

10.- Moció ERC-AM, CUP-AMUNT i E2031 relativa a banderes al balcó.

12.- Moció ERC-AM, CUP-AMUNT i E2031 relativa a declarar Esparreguera municipi feminista.

PRECS I PREGUNTES

Sessió 07/2020 Ordinària de Ple Municipal del 15 de juliol de 2020
Ple Municipal - Ordinària
15/07/2020 18:30h
Sessió 10/2020 Ordinària de Ple Municipal del 16 de setembre de 2020
Ple Municipal - Ordinària
16/09/2020 18:30h

5 Intervencions

3.- EQUIPAMENTS ESPORTIUS. Modificació de Crèdit 40/2020 Ampliació ActuacionsPavelló El Castell modalitat suplement de crèdit.

8.- Moció presentada pel grup municipal de la CUP AMUNT relativa a la creació d'una empresa pública de serveis municipals.

9.- Moció presentada pels grups municipals del PSC-CP i EEC-ECG pel finançament de les escoles bressol municipals.

PRECS I PREGUNTES

Sessió 10/2021 Ordinària de Ple Municipal del 20 d'octubre de 2021
Ple Municipal - Ordinària
20/10/2021 18:30h

2 Intervencions

5.- ORGANITZACIÓ I PERSONES. Aprovació inicial de la modificació de crèdit número 39/2021.

7.- ESPORTS. Ratificació del decret d’alcaldia relatiu a la justificació de les subvencionsdestinades a activitats de foment de l’esport, corresponent a l’exercici 2021.

Sessió 11/2021 Ordinària de Ple Municipal del 17 de novembre de 2021
Ple Municipal - Ordinària
17/11/2021 18:30h

1 Intervenció

PRECS I PREGUNTES

Sessió 01/2022 Ordinària de Ple Municipal del 19 de gener de 2022
Ple Municipal - Ordinària
19/01/2022 18:30h

1 Intervenció

PRECS I PREGUNTES

Sessió 5/2022 Ordinària de Ple Municipal del 18 de maig de 2022
Ple Municipal - Ordinària
18/05/2022 18:30h

1 Intervenció

PRECS I PREGUNTES

Sessió 6/2022 Ordinària de Ple Municipal del 22 de juny de 2022
Ple Municipal - Ordinària
22/06/2022 18:30h

4 Intervencions

3.- SERVEIS ECONÒMICS. Aprovació inicial modificació ordenança fiscal núm.26 relativa a la taxa per la prestació de serveis i realització d’activitats a la piscina municipal i altres instal·lacions esportives.

URGÈNCIA I. Aprovació inicial modificació de crèdit número 28/2022