Fitxa de membres - Emmanuel Ortí López

Emmanuel Ortí López
Esparreguera En Comú Podem - Confluència

Emmanuel Ortí López

  Esparreguera En Comú Podem - Confluència

Sessions en les quals ha intervingut

Sessió 15/2019 Ordinària de Ple Municipal del 18 de desembre de 2019
Ple Municipal - Ordinària
18/12/2019 18:30h

3 Intervencions

4.- SERVEIS ECONÒMICS. Aprovació del pressupost exercici 2020, plantilla personal i refosa del catàleg llocs de treball.

8.- Moció presentada pel grup municipal de la CUP d’Esparreguera per a la reforma del Reglament Orgànic de l’Ajuntament d’Esparreguera.

9.- Moció presentada del Grup municipal de la CUP d’Esparreguera contra l’aprovació de la Llei de serveis a les persones.

Sessió 01/2020 Ordinària de Ple Municipal del 22 de gener de 2020
Ple Municipal - Ordinària
22/01/2020 18:30h

4 Intervencions

URGÈNCIA.- Moció presentada per Esparreguera 2031, ERC-AM, CUP Esparreguera i regidor no adscrit per la creació d'una taula municipal per la inversió del romanent de tresoreria.

5. PRECS I PREGUNTES

Sessió 2/2020 Ordinària de Ple Municipal del 19 de febrer de 2020
Ple Municipal - Ordinària
19/02/2020 18:30h

8 Intervencions

2.- PRESIDÈNCIA. Sol·licitud participació regidor no adscrit a la Junta de Portaveus Municipal.

5.- REGIDORIES DE L’ÀREA. Bases Reguladores subvencions concurrència competitiva Ajuntament Esparreguera exercicis 2020-2023.

6.- MEMÒRIA HISTÒRICA. Projecte Stolpersteine.

9.- Moció ERC relativa creació comissió municipal per la fiscalització i control concessió subministrament d’aigua potable d’Esparreguera.

Precs i preguntes

Sessió 06/2020 Ordinària de Ple Municipal del 17 de juny de 2020
Ple Municipal - Ordinària
17/06/2020 18:30h

5 Intervencions

5.- SERVEIS SOCIALS BÀSICS. Convalidació Modificació de Crèdit 28/2020 de suplement de crèdit.

7.- ESPAI NATURAL. Aprovació quotes 2019-2020 Xarxa per la Conservació de la Natura.

8.- AIGUA, ENERGIA I RESIDUS. Aprovació quotes 2017-2020 d’associat amb la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Cubeta d’Abrera.

PRECS I PREGUNTES

Sessió 07/2020 Ordinària de Ple Municipal del 15 de juliol de 2020
Ple Municipal - Ordinària
15/07/2020 18:30h

1 Intervenció

6.- Moció presentada per ERC-AM, PSC-CP, CUP-AMUNT, E2031, JUNTS i regidor no adscrit relativa a l’establiment d’un autobús llançadora entre Esparreguera i Martorell.

Sessió 7/2021 Extraordinària de Ple Municipal del 13 de juliol de 2021
Ple Municipal - Extraordinària
13/07/2021 18:30h

1 Intervenció

Únic. Debat sobre l'estat del municipi

Sessió 10/2021 Ordinària de Ple Municipal del 20 d'octubre de 2021
Ple Municipal - Ordinària
20/10/2021 18:30h

4 Intervencions

9.- SALUT PÚBLICA. Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit relatiu al contractemenor amb Rentokil Initial España, S.A. de prevenció i control de legionel·losi de diversosequipaments municipals.

11.- Moció d'ERC-AM, PSC-CP, CUP i E2031 sobre l’inici d’expedient relatiu a la modificació de l’ordenança no fiscalnúmero 23.

12.- Moció que presenten els grups municipals PSC-CP , ERC-AM, C's, EEC-ECG, E2031, JUNTS iel regidor no adscrit, relatiu al rebuig als projectes de línies elèctriques aèries de molt altatensió projectades per l'empresa Forestalia.

Sessió 11/2021 Ordinària de Ple Municipal del 17 de novembre de 2021
Ple Municipal - Ordinària
17/11/2021 18:30h

3 Intervencions

7.- PROTECCIÓ I TINENÇA D’ANIMALS. Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit delcontracte menor de serveis Canino Sir Can-Factura octubre 2020.

PRECS I PREGUNTES

Sessió 12/2021 Ordinària de Ple Municipal del 22 de desembre de 2021
Ple Municipal - Ordinària
22/12/2021 18:30h

4 Intervencions

3.- SERVEIS ECONÒMICS. Aprovació inicial del pressupost exercici 2022, plantilla personal i refosa del catàleg llocs de treball.

5.- URBANISME I PAISATGE URBÀ. Sol·licitud al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la Declaració d’Esparreguera com a Àrea amb Mercat d’habitatgeTens.

6.- AIGUA, ENERGIA I RESIDUS. Aprovació liquidació del contracte de serveis per a tractament de la matèria orgànica municipal adjudicat pel Ple al Consorci del Bages per a la Gestió deResidus.

Sessió 01/2022 Ordinària de Ple Municipal del 19 de gener de 2022
Ple Municipal - Ordinària
19/01/2022 18:30h

2 Intervencions

5.- URBANISME I PAISSATGE URBÀ. Aprovació inicial del Pla d’Ordenació UrbanísticaMunicipal (POUM) d’Esparreguera.

PRECS I PREGUNTES