Fitxa de membres - Alfons Puche i Amigues

Alfons Puche i Amigues
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal d'Esparreguera

Alfons Puche i Amigues

  Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal d'Esparreguera

Sessions en les quals ha intervingut

Sessió 15/2019 Ordinària de Ple Municipal del 18 de desembre de 2019
Ple Municipal - Ordinària
18/12/2019 18:30h

6 Intervencions

4.- SERVEIS ECONÒMICS. Aprovació del pressupost exercici 2020, plantilla personal i refosa del catàleg llocs de treball.

5.- RECURSOS HUMANS. Aprovació bases d’avaluació acompliment extraordinari territori 2019.

8.- Moció presentada pel grup municipal de la CUP d’Esparreguera per a la reforma del Reglament Orgànic de l’Ajuntament d’Esparreguera.

12.- PRECS I PREGUNTES

Sessió 01/2020 Ordinària de Ple Municipal del 22 de gener de 2020
Ple Municipal - Ordinària
22/01/2020 18:30h

2 Intervencions

2. Moció presentada per ERC-AM, CUP Esparreguera i regidor no adscrit per la creació d'una taula municipal per la inversió del romanent de tresoreria.

URGÈNCIA.- Moció presentada per Esparreguera 2031, ERC-AM, CUP Esparreguera i regidor no adscrit per la creació d'una taula municipal per la inversió del romanent de tresoreria.

Sessió 2/2020 Ordinària de Ple Municipal del 19 de febrer de 2020
Ple Municipal - Ordinària
19/02/2020 18:30h

7 Intervencions

2.- PRESIDÈNCIA. Sol·licitud participació regidor no adscrit a la Junta de Portaveus Municipal.

6.- MEMÒRIA HISTÒRICA. Projecte Stolpersteine.

8.- Moció PSC- CP, EEC-ECG, CUP, E2031 i regidor no adscrit relativa a l’actuació d’Endesa en relació afectacions d’electricitat Gloria.

9.- Moció ERC relativa creació comissió municipal per la fiscalització i control concessió subministrament d’aigua potable d’Esparreguera.

Precs i preguntes

Sessió 06/2020 Ordinària de Ple Municipal del 17 de juny de 2020
Ple Municipal - Ordinària
17/06/2020 18:30h

6 Intervencions

6.- CULTURA. Modificació de Crèdit 29/2020 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.

URGÈNCIA.- Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 31/2020 condicionament del pavelló municipal d’esports “El Castell”.

9.- Moció PSC-CP, EEC-ECG i C’s relativa a la millora del finançament local.

10.- Moció ERC-AM, CUP-AMUNT i E2031 relativa a banderes al balcó.

PRECS I PREGUNTES

Sessió 07/2020 Ordinària de Ple Municipal del 15 de juliol de 2020
Ple Municipal - Ordinària
15/07/2020 18:30h

4 Intervencions

URGÈNCIA.- Proposta acord adhesió pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social.

6.- Moció presentada per ERC-AM, PSC-CP, CUP-AMUNT, E2031, JUNTS i regidor no adscrit relativa a l’establiment d’un autobús llançadora entre Esparreguera i Martorell.

PRECS I PREGUNTES

Sessió 08/2020 Extraordinària i Urgent de Ple Municipal del 22 de juliol de 2020
Ple Municipal - Extraordinària i Urgent
22/07/2020 20:00h

1 Intervenció

1.- EDUCACIÓ. Resolució al·legacions i aprovació definitiva Ordenança fiscal núm. 24 reguladora taxa per a la prestació d’ensenyaments especials en establiments municipals.

Sessió 10/2020 Ordinària de Ple Municipal del 16 de setembre de 2020
Ple Municipal - Ordinària
16/09/2020 18:30h

10 Intervencions

3.- EQUIPAMENTS ESPORTIUS. Modificació de Crèdit 40/2020 Ampliació ActuacionsPavelló El Castell modalitat suplement de crèdit.

5.- URBANISME I PAISSATGE URBÀ. MC 39/2020.

6.- URBANISME I PAISSATGE URBÀ. Aprovació provisional MPPGOU 3 àmbits de solurbà d’Esparreguera.

7. - ESPAI PÚBLIC. Aprovació de la constitució de la Comissió Municipal de Protecció Cívil.

8.- Moció presentada pel grup municipal de la CUP AMUNT relativa a la creació d'una empresa pública de serveis municipals.

9.- Moció presentada pels grups municipals del PSC-CP i EEC-ECG pel finançament de les escoles bressol municipals.

PRECS I PREGUNTES

Sessió 7/2021 Extraordinària de Ple Municipal del 13 de juliol de 2021
Ple Municipal - Extraordinària
13/07/2021 18:30h

1 Intervenció

Únic. Debat sobre l'estat del municipi

Sessió 10/2021 Ordinària de Ple Municipal del 20 d'octubre de 2021
Ple Municipal - Ordinària
20/10/2021 18:30h

10 Intervencions

4.- SERVEIS ECONÒMICS. Aprovació de les modificacions de les Ordenances Fiscals i dePreus Públics per l’exercici 2022.

5.- ORGANITZACIÓ I PERSONES. Aprovació inicial de la modificació de crèdit número 39/2021.

6.-ORGANITZACIÓ I PERSONES. Modificació del Catàleg i Plantilla del Servei de Comunicació.

9.- SALUT PÚBLICA. Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit relatiu al contractemenor amb Rentokil Initial España, S.A. de prevenció i control de legionel·losi de diversosequipaments municipals.

11.- Moció d'ERC-AM, PSC-CP, CUP i E2031 sobre l’inici d’expedient relatiu a la modificació de l’ordenança no fiscalnúmero 23.

12.- Moció que presenten els grups municipals PSC-CP , ERC-AM, C's, EEC-ECG, E2031, JUNTS iel regidor no adscrit, relatiu al rebuig als projectes de línies elèctriques aèries de molt altatensió projectades per l'empresa Forestalia.

PRECS I PREGUNTES

Sessió 11/2021 Ordinària de Ple Municipal del 17 de novembre de 2021
Ple Municipal - Ordinària
17/11/2021 18:30h

3 Intervencions

2.- CONTRACTACIÓ I SERVEIS JURIDICS. Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit relatiu a la taxació de costes judicials imposades a l’Ajuntament d’Esparreguera en el tràmit del’execució de la sentència 55/2019.

7.- PROTECCIÓ I TINENÇA D’ANIMALS. Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit delcontracte menor de serveis Canino Sir Can-Factura octubre 2020.

PRECS I PREGUNTES