Fitxa de membres - Juan Jurado Bracero

Juan Jurado Bracero
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés Esparreguera

Juan Jurado Bracero

  Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés Esparreguera

Sessions en les quals ha intervingut

Sessió 2/2020 Ordinària de Ple Municipal del 19 de febrer de 2020
Ple Municipal - Ordinària
19/02/2020 18:30h

3 Intervencions

6.- MEMÒRIA HISTÒRICA. Projecte Stolpersteine.

Sessió 06/2020 Ordinària de Ple Municipal del 17 de juny de 2020
Ple Municipal - Ordinària
17/06/2020 18:30h

3 Intervencions

6.- CULTURA. Modificació de Crèdit 29/2020 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.

PRECS I PREGUNTES

Sessió 07/2020 Ordinària de Ple Municipal del 15 de juliol de 2020
Ple Municipal - Ordinària
15/07/2020 18:30h
Sessió 08/2020 Extraordinària i Urgent de Ple Municipal del 22 de juliol de 2020
Ple Municipal - Extraordinària i Urgent
22/07/2020 20:00h

2 Intervencions

1.- EDUCACIÓ. Resolució al·legacions i aprovació definitiva Ordenança fiscal núm. 24 reguladora taxa per a la prestació d’ensenyaments especials en establiments municipals.

Sessió 10/2020 Ordinària de Ple Municipal del 16 de setembre de 2020
Ple Municipal - Ordinària
16/09/2020 18:30h

3 Intervencions

9.- Moció presentada pels grups municipals del PSC-CP i EEC-ECG pel finançament de les escoles bressol municipals.

PRECS I PREGUNTES

Sessió 10/2021 Ordinària de Ple Municipal del 20 d'octubre de 2021
Ple Municipal - Ordinària
20/10/2021 18:30h

5 Intervencions

5.- ORGANITZACIÓ I PERSONES. Aprovació inicial de la modificació de crèdit número 39/2021.

6.-ORGANITZACIÓ I PERSONES. Modificació del Catàleg i Plantilla del Servei de Comunicació.

Sessió 11/2021 Ordinària de Ple Municipal del 17 de novembre de 2021
Ple Municipal - Ordinària
17/11/2021 18:30h

3 Intervencions

5.- ORGANITZACIÓ I PERSONES. Aprovació de la modificació de plantilla i el catàleg del servei de Comunicació II.

6.- SERVEIS SOCIALS. Aprovació inicial de l’expedient de Modificació de Crèdit núm. 43/2021.

PRECS I PREGUNTES

Sessió 12/2021 Ordinària de Ple Municipal del 22 de desembre de 2021
Ple Municipal - Ordinària
22/12/2021 18:30h
Sessió 01/2022 Ordinària de Ple Municipal del 19 de gener de 2022
Ple Municipal - Ordinària
19/01/2022 18:30h

4 Intervencions

2.- ORGANITZACIÓ I PERSONES. Aprovació inicial del Reglament de Teletreball de l'Ajuntamentd'Esparreguera.

3.- ORGANITZACIÓ I PERSONES. Actualització de catàleg 2022 per l'increment retributiu de laLPGE 2022.

Sessió 3/2022 Ordinària de Ple Municipal del 16 de març de 2022
Ple Municipal - Ordinària
16/03/2022 18:30h

4 Intervencions

4.- ORGANITZACIÓ I PERSONES. Aprovació modificació Plantilla de Personal i Catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament d’Esparreguera.

15.- Prec que presenta el grup municipal de la CUP-AMUNT Esparreguera relativa a facilitar la participació d’infants a casals i activitats d’estiu.