Fitxa de membres - Daniel Farriols Paulo

Daniel Farriols Paulo
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés Esparreguera

Daniel Farriols Paulo

  Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés Esparreguera

Sessions en les quals ha intervingut

Sessió 15/2019 Ordinària de Ple Municipal del 18 de desembre de 2019
Ple Municipal - Ordinària
18/12/2019 18:30h

6 Intervencions

4.- SERVEIS ECONÒMICS. Aprovació del pressupost exercici 2020, plantilla personal i refosa del catàleg llocs de treball.

7.- URBANISME. Modificació puntual Ordenança Fiscal 13.

8.- Moció presentada pel grup municipal de la CUP d’Esparreguera per a la reforma del Reglament Orgànic de l’Ajuntament d’Esparreguera.

9.- Moció presentada del Grup municipal de la CUP d’Esparreguera contra l’aprovació de la Llei de serveis a les persones.

Sessió 01/2020 Ordinària de Ple Municipal del 22 de gener de 2020
Ple Municipal - Ordinària
22/01/2020 18:30h

2 Intervencions

URGÈNCIA.- Moció presentada per Esparreguera 2031, ERC-AM, CUP Esparreguera i regidor no adscrit per la creació d'una taula municipal per la inversió del romanent de tresoreria.

3. Moció presentada per PSC-CP i EEC-ECG de rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra la dona

Sessió 2/2020 Ordinària de Ple Municipal del 19 de febrer de 2020
Ple Municipal - Ordinària
19/02/2020 18:30h

6 Intervencions

2.- PRESIDÈNCIA. Sol·licitud participació regidor no adscrit a la Junta de Portaveus Municipal.

5.- REGIDORIES DE L’ÀREA. Bases Reguladores subvencions concurrència competitiva Ajuntament Esparreguera exercicis 2020-2023.

6.- MEMÒRIA HISTÒRICA. Projecte Stolpersteine.

8.- Moció PSC- CP, EEC-ECG, CUP, E2031 i regidor no adscrit relativa a l’actuació d’Endesa en relació afectacions d’electricitat Gloria.

9.- Moció ERC relativa creació comissió municipal per la fiscalització i control concessió subministrament d’aigua potable d’Esparreguera.

Sessió 06/2020 Ordinària de Ple Municipal del 17 de juny de 2020
Ple Municipal - Ordinària
17/06/2020 18:30h

4 Intervencions

9.- Moció PSC-CP, EEC-ECG i C’s relativa a la millora del finançament local.

10.- Moció ERC-AM, CUP-AMUNT i E2031 relativa a banderes al balcó.

11.- Moció ERC-AM, CUP-AMUNT i E2031 per reclamar Govern Espanyol prestació treballadors ERTO.

Sessió 07/2020 Ordinària de Ple Municipal del 15 de juliol de 2020
Ple Municipal - Ordinària
15/07/2020 18:30h

2 Intervencions

5.- IGUALTAT I DIVERSITAT. Aprovació de la pròrroga del Pla Local d’Igualtat .

6.- Moció presentada per ERC-AM, PSC-CP, CUP-AMUNT, E2031, JUNTS i regidor no adscrit relativa a l’establiment d’un autobús llançadora entre Esparreguera i Martorell.

Sessió 08/2020 Extraordinària i Urgent de Ple Municipal del 22 de juliol de 2020
Ple Municipal - Extraordinària i Urgent
22/07/2020 20:00h

1 Intervenció

1.- EDUCACIÓ. Resolució al·legacions i aprovació definitiva Ordenança fiscal núm. 24 reguladora taxa per a la prestació d’ensenyaments especials en establiments municipals.

Sessió 10/2020 Ordinària de Ple Municipal del 16 de setembre de 2020
Ple Municipal - Ordinària
16/09/2020 18:30h

4 Intervencions

3.- EQUIPAMENTS ESPORTIUS. Modificació de Crèdit 40/2020 Ampliació ActuacionsPavelló El Castell modalitat suplement de crèdit.

8.- Moció presentada pel grup municipal de la CUP AMUNT relativa a la creació d'una empresa pública de serveis municipals.

9.- Moció presentada pels grups municipals del PSC-CP i EEC-ECG pel finançament de les escoles bressol municipals.

Sessió 7/2021 Extraordinària de Ple Municipal del 13 de juliol de 2021
Ple Municipal - Extraordinària
13/07/2021 18:30h

1 Intervenció

Únic. Debat sobre l'estat del municipi

Sessió 10/2021 Ordinària de Ple Municipal del 20 d'octubre de 2021
Ple Municipal - Ordinària
20/10/2021 18:30h

5 Intervencions

3.- SERVEIS ECONÒMICS. Aprovació inicial de la modificació de crèdit número 37/2021.

4.- SERVEIS ECONÒMICS. Aprovació de les modificacions de les Ordenances Fiscals i dePreus Públics per l’exercici 2022.

11.- Moció d'ERC-AM, PSC-CP, CUP i E2031 sobre l’inici d’expedient relatiu a la modificació de l’ordenança no fiscalnúmero 23.

12.- Moció que presenten els grups municipals PSC-CP , ERC-AM, C's, EEC-ECG, E2031, JUNTS iel regidor no adscrit, relatiu al rebuig als projectes de línies elèctriques aèries de molt altatensió projectades per l'empresa Forestalia.

Sessió 11/2021 Ordinària de Ple Municipal del 17 de novembre de 2021
Ple Municipal - Ordinària
17/11/2021 18:30h

2 Intervencions

4.- SERVEIS ECONÒMICS. Aprovació i actualització de l’encomana de gestió i del conveni per al’assumpció per part de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestióeconòmica local (ASGEL).

PRECS I PREGUNTES